Proizvodi i usluge

Studio nudi širok spektar usluga koje se tiču razvoja mobilnih aplikacija, zajedno sa gotovim proizvodima koji se u skladu s vašim zahtjevima lako mogu pretvoriti u vaše brendirane aplikacije za mobilne uređaje.

Tim za izradu mobilnih aplikacija nove aplikacije kreira na dva načina:

 • Naš gotov proizvod se modificira prema vašim potrebama da postane vaša nova aplikacija. Gotov proizvod je aplikacija koja ima sve potrebne funkcionalne operacije, dok se u postupku modificiranja mijenja vizuelni identitet, tekstovi, ikone i po potrebi se vrši dodavanje novih funkcija.
 • Nova mobilna aplikacija kreirana po vašim uputama i specifikacijama. Zajedno s vama kreiramo i dorađujemo specifikacije, savjetujemo vas kako raditi komunikaciju s podacima na serveru, vršimo provjeru kompatibilnosti i pomažemo vam da vašu ideju pretvorite u konkretan proizvod.

Bez obzira za koji pristup se odlučite, mi smo zaduženi za dizajniranje i projektovanje vaše nove aplikacije, obezbjeđujemo stručne inžinjere za programiranje aplikacije za mobilnu platformu, te poseban tim za testiranje i lansiranje aplikacije na tržište.

Širok spektar inžinjerskih vještina koje posjedujemo nam dozvoljava dobro razumijevanje razvoja mobilnih aplikacija. Posjedujemo iskustvo u planiranju troškova razvoja aplikacija što omogućava našim klijentima da brzo lansiraju svoje aplikacije bez dodatnih troškova i/ili proširenja na startu ugovorenih budžeta.

Naš proces razvoja mobilnih aplikacija smo razdvojili u 5 koraka koji nam omogućavaju da svaki put možemo lakše dizajnirati i napraviti mobilnu aplikaciju svjetske klase.

Proces od 5 koraka

Neke od usluga koje nudimo:

 • Projektovanje mobilnih aplikacija
 • Vizuelni dizajn mobilnih aplikacija
 • Izrada API-ja za razmjenu podataka
 • Programiranje mobilnih aplikacija
 • Testiranje mobilnih aplikacija
 • Lansiranje aplikacija u javnost

U dosadašnjem radu smo kreirali proizvode koji služe kao temelj za brzi razvoj konkretnih aplikacija:

Naš tim je obučen da pravi aplikacije za naredne mobilne platforme:

 • Android Telefon
 • Android Tablet
 • iPhone
 • iPad
 • Windows Phone
 • Windows Metro - Tablet