Aplikacija za Geo-Lokacijski katalog

Naziv proizvoda: Aplikacija za Geo-Lokacijski katalog
Platforma: Android 2.1 (i noviji)
Aplikacija namjenjena za: Banke, Kladionice, Maloprodajne objekte, Turističke firme, Prevozničke firme, firme koje imaju dosta geografskih poslovnica, ili proizvoda za koje je potrebno saznati lokaciju


Svrha:
Mnoge firme imaju svoje poslovnice ili svoje produkte raspoređene širom neke geografske teritorije. Takve firme su npr. banke koje imaju na stotine bankomata i poslovnih jedinica širom jedne države, kladionice koje imaju svoje maloprodaje geografski raspoređene, pivare koje imaju na stotine objekata gdje se njihov proizvod toči i sl. Ove informacije su nekad ključne njihovim korisnicima i bilo bi izuzetno korisno da korisnik sa svojim telefonom može GPS-om utvrditi svoju lokaciju, te dobiti informaciju gdje je najbliža lokacija usluge koju traži. Npr bankomat vaše banke se nalazi na 300m od vaše lokacije, sa naznačenom adresom i mapom.

Aplikacija je namjenjena firmama koje žele svojim korisnicima da ponude tačnu i preciznu informaciju kako da ih nađu u zavisnosti od toga gdje se korisnik trenutno nalazi.

Osnovni dijelovi: Aplikacija za Geo-Lokacijski katalog je sistem od tri komponente:

 1. Administratorska WEB aplikacija kroz koju korisnik može da unese sve informacije o svojim lokacijama, sa opisima, adresama, i pozicijama na mapi.
 2. Serverski dio je poseban API, koji podatke iz baze podataka konvertuje u JSON format, kojeg koristi mobilna aplikacija
 3. Korisnička aplikacija za mobilni telefon koja primljene podatke sa API-ja pokazuje na korisničkom telefonu, te vrši svu interakciju sa korisnikom. 

Pregled svih dijelova aplikacije:

Napomena: Crno-bijele skice služe kao pomoć pri objašnjenju funkcionalnosti aplikacije. Skice prikazuju elemente koji postoje u aplikaciji i akcije koje se dešavaju u aplikaciji. Konkretan primjer vizualnog identiteta gotove aplikacije možete pogledati u Referencama.


GeoCatalog, andorid aplikacija, Splash screen

 

 

1. Uvodni ekran

Uvodni ekran (welcome screen) je prva forma koja se prikazuje pri pokretanju aplikacije.

Uobičajeno vrijeme prikazivanja uvodnog ekrana je 1-2 sekunde. Za vrijeme prikaza uvodnog ekrana u pozadini se kontaktira server i preuzimaju se podaci o koji idu na početnu stranicu, naredni ekran aplikacije.

Preuzimanje podataka se obavlja uz pomoć JSON standarda i na serveru instaliranih WEB servisa za razmjenu podataka.

Na uvodnom ekranu se nalazi:

 • naziv aplikacije
 • logotip projekta ili klijenta
 • animirana ikona koja pokazuje da je proces učitavanja u toku.

GeoCatalog, andorid aplikacija, Home

 


2. Utvrđivanje lokacije korisnika

Da bi se korisniku pokazale najbliže lokacije traženih objekata, korisnik treba sistemu omogućiti utvrđivanje svoje lokacije, precizno ili okvirno.

Ako njegov telefon podržava GPS lociranje, onda je dovoljno kliknuti na dugme: Lokacije oko mene. Telefon će pronaći tačnu lokaciju korisnika i prikazati sve objekte pretrage u blizini njega.

Ako korisnikov telefon nema GPS opcije, onda korisnik može izabarati mjesto iz padajuće liste, te će mu se u tom mjestu pokazati sve lokacije traženih objekata. Takođe ova opcija se može koristiti za pregled objekata u drugim mjestima u kojima se korisnik trenutno ne nalazi.

GeoCatalog, andorid aplikacija, Lista lokacija

 

 

3. Lista pronađenih objekata

Pronađeni objekti se prikazuju u obliku male tabele. U tabeli su navedeni nazivi i tipovi pronađenih objekata, kao i njihova adresa i udaljenost od korisnika.

U gornjem dijelu prozora se nalaze ikonice za povratak na početak, za izbor drugog mjesta, za izbor radijusa potrage i prikaz info podataka. Kriterij pretrage se može izmjeniti i podaci koji zadovoljavaju kriterij će se odmah pokazati.

Klikom na neki od elemenata u tabeli, dobiće se detaljni prikaz svih informacija o pronađenom objektu.

GeoCatalog, andorid aplikacija, jedan objekat

 

 

4. Detaljne informacije o pronađenom objektu

Odabrani objekat će se pokazati u ovom modulu. Njegova precizna adresa, udaljenost, kao i kontakt podaci i ostali podaci (radno vrijeme, opis) će biti ispisane korisniku na uvid.

Klikom na Pogledaj na mapi pozvat će se modul koji će pokazati ovu lokaciju na mapi.

Tipka podijeli služi za podjelu (Share) informacija, te se nudi korisniku da pronađeni objekat postavi na Facebook profil, pošalje na E-mail ili podijeli na bilo koji drugi dostupni način.

GeoCatalog, andorid aplikacija, lokacija na mapi

 

 

5. Prikaz lokacije na Mapi

Lokacija objekta i lokacija korisnika se može pokazati na Google mapi po zahtjevu korisnika.

Lokacija korisnika je označena sa crvenim X, dok je lokacija objekta označena plavom bojom. Korisnik može da koristi sve standardne opcije Google mape (rotiranje, zumiranje i skroliranje).

 GeoCatalog, andorid aplikacija, statični tekst

 

6. Statična stranica - Info

Aplikacija može da ima jednu ili više statičnih stranica. Statične stranice se obično pozivaju iz aplikacijskog  menija. Uobičajeno ovakvi ekrani služe za prikaz:

 • Informacije o aplikaciji
 • Kontakt informacije centrale i korisničke podrške
 • Informacije o autorima aplikacije

Uobičajeno je u aplikaciji imati barem jednu statičnu stranicu, i ona se obično prikazuje klikom na info ikonu.

Statične stranice se takođe preko API-ja preuzimaju sa servera te se mogu promijeniti na serverskoj strani bez objavljivanja nove verzije aplikacije.


Lista zahtjeva koji moraju biti ispunjeni za kreiranje mobilne aplikacije bazirane na ovom produktu:

 • WEB aplikacija / baza podataka sa unesenim informacijama o geografskim lokacijama bitnih za sistem
 • WEB aplikacija treba biti postavljena na serveru sa podrškom za PHP5.3 i mySQL, Linux ili Windows server